TDIC

technický dozor
inženýrská činnost

kontaktní informace

+420 737 207 414

info@tdic.cz

Certifikáty

Osvědčení o autorizaci
Výpis z živnostenského rejstříku
Certifikát pojištění ČKAIT